Lajme

Shprehja e emocioneve përmes artit si një proces ndihmues në zgjidhjen e konflikteve, barrierave dhe përmirësimit të mirëqenies psiko-sociale të fëmijëve në konflikt/ kontakt me ligjin dhe atyre në risk

  3 Dhjetor 2021, Pukë Kur e dizenjuam këtë ndërhyrje, e dinim që edukimi ndërgjegjësues- edukues joformal nëpërmjet terapisë së artit do të transformonte çdo formë tensioni, konflikti dhe lodhjeje, në energji dhe pozitivitet për fëmijët, të rinjtë në konflikt/ kontakt me ligjin, atyre në risk apo edhe viktimave të trafikimit. Konsorciumi i organizatave Fondacioni “Zgjidhja

  >>>

  “Strengthening multi-disciplinary approaches in case management for children in conflict and contact with the law”

   “Strengthening multi-disciplinary approaches in case management for children in conflict and contact with the law”. Undertaken as part of the Program “Transforming the National Response to Trafficking in Human Beings in and out of Albania” – an important initiative implemented by a number of international and local organizations, led by UNICEF Albania, with the support

   >>>

   “Forcimi i qasjeve ndërdisiplinore në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin”

    “Forcimi i qasjeve ndërdisiplinore në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin” Ndërmarrë si pjesë e Programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria” – nismë e rëndësishme e zbatuar nga një sërë organizatash ndërkombëtare dhe vendore, të drejtuara nga UNICEF Shqipëri, me mbështetjen e

    >>>

    Institucionet e drejtësisë, zbatimit të ligjit dhe ato shërbimofruese bëhen bashkë për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt a kontakt me ligjin

     Në këto dy qytete, u organizuan Tryezat Vendore të Bashkëpunimit Ndër-Institucional për Drejtësinë për të Mitur, të cilat shërbyen dhe si takime prezantuese të ndërhyrjes së re në Shkodër dhe në Pukë: “Forcimi i qasjeve ndërdisiplinore në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin”, që zbatohet në partneritet nga UNICEF Shqipëri,

     >>>

     Manuali i përvojave “RIMËKËMBJE / “Build Back Better”

      Mbi shkëmbimin e eksperiencave dhe njohurive midis Vendeve te Visegradit dhe Shqipërisë mbi ndërtimin natyror dhe përdorimin e teknikave tradicionale dhe natyrore në Shqipëri Publikim online, 2021 Ky publikim paraqitet në kuadër të projektit “Build back Better / Rimëkëmbje – Përdorimi i teknikave tradicionale natyrore të ndërtimit në Shqipëri”. Projekti bashkëfinancohet nga qeveritë e Çekisë,

      >>>

      “Rimëkëmbje – përdorimi i teknikave tradicionale natyrore të ndërtimit në Shqipëri”

       “Rimëkëmbje – përdorimi i teknikave tradicionale natyrore të ndërtimit në Shqipëri” është një projekt 6-mujor, financuar nga Fondi i Vishegradit, i cili fillon në 1 Shkurt 2021. Projekti po zbatohet nga 6 partnerë përkatësisht Bashkia Durrës, Fondacioni HumanDoc, Shoqata Polake e Ndërtimit Natyror, Baobaby, Organica Slovensko dhe Sot për të Ardhmen partneri kryesor. Projekti adreson

       >>>

       Spote Promocionale

       lajme
       merr-ndihme