Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

    orange 2  (4)“Një nga partnerët seriozë të Ministrisë është dhe Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” dhe bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit dhe në përputhje me prioritetet dhe misionin e tyre bashkëpunojnë në hartimin, zbatimin dhe promovimin e programeve dhe projekteve të ndryshme për fuqizimin e grave dhe të rinjve, integrimin gjinor dhe punësimin.”

    (Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë)