Kërkesë për Ofertë

    Qendra per Zhvillim Komunitar Sot per te Ardhmen, kerkon te prodhoje materialet e meposhtme. Do t’ju luteshim nje oferte nga ana juaj per sasi qe variojne nga 40-100 cope (me TVSH).

    1. Bluze me stampim (me ngjyra) – 60 cope

    2. Cante shpine lecke me stampim (me ngjyra) – 60 cope

    3. blloqe (notebooks) A5 – 60 cope

    Kliko ketu per te shkarkuar dokumentin e plote të kerkeses per oferte