Forumi i NGO-ve në Gjenevë – Beijing +20

    Qendra per Zhvillim Komunitar “Sot per te Ardhmen” së bashku më disa pjesëmarrës të tjerë të përzgjedhur nga UN Women Albania, përfaqësojnë Shqipërinë në Forumin e NGO-ve në Gjenevë – Beijing +20 dh e në Inter-Governmental meeting for Beijing +20.