Komisioni Parlamentar per Ceshtjet Sociale Shendetesore

    Komisioni Parlamentar per Çeshtjet Sociale dhe Shendetesore ka kryer takimin e rradhës në ambientet e “Sot per te Ardhmen” me mbeshtetjen e Bashkise Durres me pjesëmarrës përveç deputeteve edhe anëtarët e rrjetit të Reagimit të Koordinuar Kundër Dhunës në Marrëdhëniet Familjare dhe OJF të tjera.