Referencat

Bashkia Pukë

  “Sot për të Ardhmen” është shumë aktive në Pukë me qendrën komunitare ku ofron trajnime, sesione ndërgjegjësimi, shërbime sociale për gratë, të rinjtë, fëmijët dhe moshën e tretë, aktivitete sociale dhe kulturore, ndërgjegjësim komunitar etj. Organizata punon në mënyrë aktive..

  >>>

  Bashkia Lezhë

   Bashkia Lezhë dhe Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” bashkëpunojnë për përmirësimin e aksesit në tregun e punës për gratë dhe të rinjtë, për zbutjen e papunësisë dhe përmirësimin e dialogut social dhe shërbimeve komunitare alternative bazuar në..

   >>>

   Spote Promocionale

   lajme
   merr-ndihme