Aplikime / Thirrje

Kërkesë për Ofertë

  Qendra per Zhvillim Komunitar Sot per te Ardhmen, kerkon te prodhoje materialet e meposhtme. Do t’ju luteshim nje oferte nga ana juaj per sasi qe variojne nga 40-100 cope (me TVSH). 1. Bluze me stampim (me ngjyra) – 60 cope 2. Cante shpine lecke me stampim (me ngjyra) – 60 cope 3. blloqe (notebooks) A5

  >>>

  THIRRJE PËR MENTOR INTEGRIMI

   INFORMACION I PËRGJITHSHËM Konsorciumi i përbërë nga Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi Mosmarrëveshjeve” dhe Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” janë duke zbatuar projektin “Forcimi i qasjeve ndërdisiplinore në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin” në rrethet Shkodër dhe Pukë gjatë periudhës Tetor 2021 – Korrik 2022.

   >>>

   THIRRJE PËR NDËRMJETËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË NDËRMJETËSIMIT DHE PRAKTIKAVE RESTAURUESE PËR TË MITURIT

    Titulli i projektit: “Forcimi i qasjeve ndërdisiplinore në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin” Zbatuar nga konsorciumi i organizatave: Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi Mosmarrëveshjeve” dhe Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” Pozicioni: Ndërmjetës, lehtësues i  praktikave restauruese  (me kontratë shërbimi) Zona e zbatimit të projektit: Shkodër,

    >>>

    THIRRJE PËR PSIKOLOG

     Titulli i projektit: “Forcimi i qasjeve ndërdisiplinore në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin” Zbatuar nga konsorciumi i organizatave: Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi Mosmarrëveshjeve” dhe Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” Pozicioni: Psikolog, Shkodër (me kontratë shërbimi) Psikolog, Pukë (me kontratë shërbimi) Zona e zbatimit të

     >>>

     RISHPALLJE – THIRRJE PËR KOORDINATOR LOKAL PUKË

      Titulli i projektit: “Forcimi i qasjeve ndërdisiplinore në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin” Zbatuar nga konsorciumi i organizatave: Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi Mosmarrëveshjeve” dhe Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” Pozicioni: Koordinator lokal, Pukë Zona e zbatimit të projektit: Shkodër, Pukë Data e fillimit të

      >>>

      THIRRJE PËR JURIST PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT LIGJOR

       Titulli i projektit: “Forcimi i qasjeve ndërdisiplinore në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin” Zbatuar nga konsorciumi i organizatave: Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi Mosmarrëveshjeve” dhe Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” Pozicioni: Jurist për ofrimin e shërbimit ligjor, Shkodër (me kontratë shërbimi) Jurist për ofrimin e

       >>>

       Spote Promocionale

       lajme
       merr-ndihme