RIJETËZOJMË TRASHËGIMINË DREJT SË ARDHMES

RIJETËZOJMË TRASHËGIMINË DREJT SË ARDHMES

Promovimi i trashëgimisë kulturore nëpërmjet qasjeve digjitale dhe analoge gjithëpërfshirëse, me ndjeshmëri gjinore dhe mbrojtje ndaj mjedisit

Nisma e rijetëzimin për trashëgiminë kulturore në Bashkinë e Kavajës synon ruajtjen dhe promovimin inovativ dhe gjithëpërshirës të trashëgimisë kulturore, historike, tradicionale dhe natyrore drejt zhvillimit të qëndrueshëm në Kavajë. Kjo nismë do të bazohet në kontributin e ndjeshëm e te balancuar gjinor të profesionistëve, të rinjve, artizanëve, bashkisë dhe komunitetit kavajas.

“Këto video janë prodhuar nga Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian dhe/ose UNOPS”